ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ “ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ” ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ
27 Ιουνίου, 2023
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του τμήματος 1 του 4ου νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης υλοποίησαν, στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το Σχέδιο Δράσης με τίτλο “Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί, όλοι χρήσιμοι για την ζωή” και ως στόχο είχαν, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, να ενεργοποιήσουν όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν και να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η δημοκρατική λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων μέσα από τον ειλικρινή, εποικοδομητικό διάλογο, η ατομική και κοινωνική ευθύνη, ο σεβασμός στο περιβάλλον.
Για την υλοποίηση της δράσης, οι εκπαιδευτικοί επιμορφωθήκαν τον Νοέμβριο του 2022 από την ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ευβοίας κα Μαρία Κίσσα πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ». Ένα εγχειρίδιο πρωτογενούς πρόληψης που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχεδιασμένο από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας « ΑΘΗΝΑ΄ – ΥΓΕΙΑ», το οποίο οι εκπαιδευτικοί προσάρμοσαν στις ανάγκες της ομάδας τους εφαρμόζοντας ποικίλες τεχνικές διαφοροποιημένης μάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Συμβόλαιο της Ομάδας, την οπτικοποίηση του υλικού, την αξιοποίηση της εικόνας και της θεατρικής τέχνης με παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, το φωτοκουκλοθέατρο, την πλαστική τέχνη, την χαρτοδιπλωτική, την αξιοποίηση του διαλόγου και των τεχνικών καλής ακρόασης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας καθώς και την ανάλυση μιας συνθέτης εργασίας σε επιμέρους απλούστερα τμήματα, την προσαρμογή του λεξιλογίου και των εννοιών στο γνωστικό, αντιληπτικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών και τέλος την διασύνδεση των νέων γνώσεων των μαθητών με οικεία παραδείγματα από την καθημερινή ζωή τους. Το υλικό που παρήχθη αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ», κατάλληλο να αξιοποιηθεί τόσο από γονείς όσο και από συναδέλφους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής που θέλουν να εφαρμόσουν στην τάξη τους πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Συντελεστές του προγράμματος ήταν οι εξής:
η προϊσταμένη Δαλάκα Ελένη,
οι εκπαιδευτικοί Μαυρουδή Διαμάντω και Καλέτσιου Ειρήνη,
το ειδικό βοηθητικό προσωπικό Πρίμπα Παναγιώτα.

(Το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε από τις εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν το πρόγραμμα στο τμήμα τους και το έστειλαν στο Κέντρο μας μαζί με φωτογραφικό υλικό)

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ευβοίας ευχαριστεί θερμά τις νηπιαγωγούς του 4ου νηπιαγωγείου Ν. Αρτάκης για την άρτια συνεργασία και το υλικό που μας εμπιστεύτηκαν. Η δουλειά, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μικρών μαθητών, ήταν πραγματικά υπέροχη και αντανακλά το κέφι, τη δημιουργικότητα και το μεράκι τους. Ευχόμαστε να έχουμε συνέχεια στη συνεργασία μας και την επόμενη σχολική χρονιά.
Μέχρι τότε…ας τους ευχηθούμε…
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!