ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
31 Ιανουαρίου, 2019
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27 Μαρτίου, 2019

Μετά από συνεννόηση με την διευθύντρια του σχολείου  κ. Μανούσου, το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποίησε παρέμβαση στους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού του σχολείου, στις 8 Φεβρουαρίου 2019, εφαρμόζοντας το υλικό «Ομαδομαζέματα- θαλασσομαντέματα». Οι 20 μαθητές που το παρακολούθησαν έδειξαν φανερά το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του και συμμετείχαν ενεργά σε όλες.

Το «Ομαδομαζέματα- Θαλασσομαντέματα» προέρχεται από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  ΠΕ Ρόδου και υλοποιείται στις τάξεις της Ε΄, ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου. Συνήθως πραγματοποιείται σε 3 διδακτικές ώρες από τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης. Μπορεί να γίνει, επίσης,  σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μετά από σχετική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο υλικό επιχειρεί με ένα ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μέσα στην τάξη και επιδιώκει την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των νέων. Μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια επεξεργάζεται σημαντικές έννοιες και αξίες για τη ζωή μας, όπως, η φιλία, η αποδοχή, η ασφάλεια, η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση της σύγκρουσης, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και στην αποφυγή βλαπτικών συμπεριφορών.