Σχολική Κοινότητα

Το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης διότι συγκεντρώνει την πλειοψηφία των νέων ατόμων. Επίσης, οι μαθητές θεωρούνται καλύτεροι δέκτες μηνυμάτων καθώς βρίσκονται ακόμα στη φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητας τους.

Το Κέντρο Πρόληψης σχεδιάζει προληπτικές παρεμβάσεις και υλοποιεί προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, της διαχείρισης συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων.

Κεντρικό σημείο στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είναι η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών μετά από κατάλληλη εκπαίδευση από το Κέντρο Πρόληψης.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων:

1. Συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα εξαρτήσεων, εφηβείας, διαχείρισης τάξης και άλλων στο χώρο του σχολείου.
2. Ομάδες ενδυνάμωσης, προσωπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης στον παιδαγωγικό τους ρόλο με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικών και τη διαχείριση διαφόρων θεμάτων μέσα στη σχολική τάξη.
3. Εποπτικές συναντήσεις σε εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας στους μαθητές.
4. Βιωματική εκπαίδευση σε ειδικά εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, την πρόληψη της παιδικής επιθετικότητας, του καπνίσματος, τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, τη διαφορετικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
5. Επιπλέον, για τους μαθητές προβλέπονται βραχείες βιωματικές παρεμβάσεις πάνω σε θέματα τους αφορούν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.