Στόχοι Δράσεις

Στόχοι Δράσεις

Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας

Α) Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας

Β) Ομάδες γονέων πάνω σε θέματα επικοινωνίας, αυτοεκτίμησης, συναισθημάτων -ενδυνάμωση στο ρόλο τους

Γ) Προγράμματα πρόληψης στα σχολεία και ομάδες υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Δ) Βραχείες παρεμβάσεις-εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους για ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Ε) Ενημέρωση και εκπαίδευση σε ειδικές ομάδες, όπως: επαγγελματίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, ιερείς – κατηχητές, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, πολιτιστικοί – αθλητικοί σύλλογοι

Στ) Ατομικές συναντήσεις για θέματα εξαρτήσεων και εφηβικής συμπεριφοράς