ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
30 Μαρτίου, 2022
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
6 Απριλίου, 2022

Το αίτημα για την παρέμβαση στο 7ο γυμνάσιο Χαλκίδας προήλθε από την εκπαιδευτικό Χριστίνα Τζανάκου και τον διευθυντή του σχολείου κ. Παναγιώτη Τροχούτσο. Η κ. Τζανάκου υλοποιεί στο σχολείο πρόγραμμα με θέμα τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και στη βάση αυτού σχεδιάστηκε μία βραχεία παρέμβαση για την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο και διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ των συνομηλίκων. Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2022 στο τμήμα Β3 του γυμνασίου σε τρεις διδακτικές ώρες.
Συμμετείχαν 20 μαθητές, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για την αξία των φιλικών σχέσεων στην εφηβεία, καθώς και για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται όταν εκδηλώνονται συμπεριφορές εκφοβιστικού τύπου μεταξύ συνομηλίκων. Αναφέρθηκαν, κυρίως, σε περιστατικά λεκτικής βίας και πρότειναν τρόπους διαχείρισης αυτών των συμπεριφορών. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με βιωματικό τρόπο με την παρουσία και 2 εκπαιδευτικών του σχολείου.