ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
15 Δεκεμβρίου, 2023
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
20 Δεκεμβρίου, 2023

Οι δράσεις στο 4ο λύκειο Χαλκίδας πραγματοποιήθηκαν μετά από αίτημα των καθηγητριών κ. Αικατερίνης Μιχαήλ και Παναγιώτας Βατίκαλου, οι οποίες διδάσκουν το μάθημα της βιολογίας στη Β΄ τάξη του σχολείου. Με αφορμή το κεφάλαιο «Ουσίες που προκαλούν εθισμό» από την ενότητα «Άνθρωπος και Υγεία» του σχολικού βιβλίου Βιολογίας της Β΄ λυκείου, οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με το Κέντρο για να εμπλουτίσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με περισσότερες απόψεις και συζήτηση με τους μαθητές τους γύρω από το θέμα των εξαρτήσεων. Κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους πραγματοποιήθηκαν 5 βραχείες δράσεις σε 5 τμήματα της β΄ τάξης στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Συμμετείχαν συνολικά 111 μαθητές.
Τα θέματα των παρεμβάσεων στους μαθητές αφορούσαν τη στάση τους απέναντι στην εξάρτηση και γενικά τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Αρχικά έγινε ενημέρωση τους για την πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών και τι είδους παρεμβάσεις πραγματοποιεί ένα Κέντρο Πρόληψης. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τα αίτια που οδηγούν τους νέους σε λήψη ουσιών, νόμιμων και παράνομων και, τέλος, έγινε αναφορά στην υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής και στην αντίσταση των νέων σε περιπτώσεις πίεσης. Επίσης, τονίστηκαν οι επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ στη σωματική και ψυχική υγεία.
Οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της εξάρτησης, διαχωρίζοντας τις εξαρτήσεις που αποτελούν μέρος της ζωής μας από αυτές που εγκλωβίζουν και οδηγούν στην εκδήλωση βλαπτικών συμπεριφορών. Στο τέλος, πρότειναν τρόπους διαφυγής από εξαρτητικές συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.
Για την ανάλυση αυτών των θεμάτων επιλέχθηκαν βιωματικές ασκήσεις από το υλικό «Στηρίζομαι στα Πόδια μου» (υλικό του ΟΚΑΝΑ-ΕΠΙΨΥ). Οι μαθητές συμμετείχαν στις βιωματικές ασκήσεις και στη συζήτηση με διάθεση και ενδιαφέρον και εξέφρασαν άνετα τις απόψεις τους, τονίζοντας πολλές φορές την ανάγκη τους να τους ακούνε με σεβασμό και αντικειμενικότητα.
Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024.