Παιδιά Νέοι

Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν τη βασική ομάδα-στόχο μιας προληπτικής δράσης, καθώς περνούν αναπτυξιακές φάσεις στις οποίες δέχονται και αφομοιώνουν πολλές και σημαντικές επιρροές από το κοινωνικό περιβάλλον και διαμορφώνουν την προσωπικότητα τους. Συνεπώς, όσο πιο νωρίς ηλικιακά εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα πρόληψης τόσο πιο σημαντικά και εμφανή αποτελέσματα έχει.

Το Κέντρο Πρόληψης, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει τα παιδιά και τους νέους σε ευαίσθητες περιόδους της αναπτυξιακής τους πορείας πραγματοποιεί:

Βραχείες βιωματικές παρεμβάσεις σε ομάδες παιδιών και ομάδες νέων πάνω σε θέματα που άπτονται των προβληματισμών, των ανησυχιών και των ενδιαφερόντων τους.

Βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους στα οποία δουλεύονται θέματα ατομικής ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, διαπροσωπικών σχέσεων και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων.