ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
25 Οκτωβρίου, 2023
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 Νοεμβρίου, 2023

Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο σε γονείς του σχολείου με γενικό τίτλο: «Επικοινωνία στην Οικογένεια» και γενικό στόχο τη βελτίωση των σχέσεων επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους. Η ομάδα ολοκληρώθηκε σε 6 συναντήσεις, το χρονικό διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2023. Πραγματοποιήθηκε σε χώρο του 19ου δημοτικού και την παρακολούθησαν 22 γονείς (εκ των οποίων 13 συμμετείχαν συστηματικά στις συναντήσεις).
Στην ομάδα έγινε επεξεργασία των εξής θεμάτων:
1. Γνωριμία, καθορισμός πλαισίου υλοποίησης της ομάδας, ανάδειξη αναγκών και προσδοκιών των συμμετεχόντων
2. Εισαγωγή στην έννοια της ενεργητικής ακρόασης και αναφορά στη σημασία της στην ενίσχυση των σχέσεων επικοινωνίας γονέων-παιδιών. Επεξεργασία του θέματος βιωματικά μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις
3. Ενίσχυση των σχέσεων επικοινωνίας γονέων-παιδιών αξιοποιώντας μεθόδους ενεργητικής ακρόασης βιωματικά μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες
4. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών αξιοποιώντας μεθόδους ενεργητικής ακρόασης. Μιλώντας για αποτελεσματικούς τρόπους ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης.
5. Ενδυνάμωση των γονέων στο ρόλο τους. Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά του “αρκετά καλού γονιού”.
6. H σημασία της αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων στην βελτίωση της επικοινωνιακής σχέσης γονέων-παιδιών.

Τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σταθερά σε όλες της συναντήσεις δήλωσαν ένθερμα την επιθυμία τους να συνεχιστούν. Ένιωσαν το δέσιμο, το μοίρασμα κοινών προβληματισμών και συναισθημάτων που αφορούν τις σχέσεις με τα παιδιά τους. Επίσης, εξέφρασαν την ενίσχυση και την υποστήριξη που πήραν από την ομάδα και το βιωματικό τρόπο λειτουργίας της, και ανέφεραν, επίσης, τις μετακινήσεις και τις αλλαγές που έχουν κάνει σχετικά με την επικοινωνία τους στο σπίτι.