Οικογένεια

Η οικογένεια αποτελεί το πρωταρχικό και πιο σημαντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαπλάθεται η προσωπικότητα ενός παιδιού και συντελείται η ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Μέσα από τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο γονέα και το παιδί- από την πρώτη στιγμή της γέννησής του- εκείνο αρχίζει να κατανοεί τον εαυτό του και τον κόσμο, να αποκτά εμπιστοσύνη για τη ζωή και τους ανθρώπους και να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του.

Το Κέντρο Πρόληψης, αναγνωρίζοντας τον επιφορτισμένο ρόλο των γονέων, διοργανώνει προληπτικές παρεμβάσεις με στόχο την υποστήριξη στο γονεϊκό ρόλο με τη μορφή ενημερωτικών ομιλιών, συναντήσεων ευαισθητοποίησης και βιωματικών σεμιναρίων.

Πιο Αναλυτικά 

Οι ενημερωτικές ομιλίες και συναντήσεις ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του συλλόγου γονέων (ή οποιουδήποτε άλλου συλλόγου όπως πολιτιστικού ή συλλόγου γυναικών κ.α.) ή της διεύθυνσης ενός σχολείου με στόχο την ενημέρωση των γονέων σε θέματα σχετικά με το ρόλο τους, αλλά και για τα προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται στο σχολικό πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας γονέων και η πραγματοποίηση ενός βιωματικού σεμιναρίου.

Το βιωματικό σεμινάριο λειτουργεί με τη μορφή μίας ομάδας που συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις, με θέματα που αφορούν την ανάδειξη των αποθεμάτων και των αξιών του γονεϊκού ρόλου, την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, την αυτοεκτίμηση, την έκφραση συναισθημάτων, τα όρια, τις ανάγκες γονέων και παιδιών, την εφηβεία και τις εξαρτήσεις. Μέσα από τη συμμετοχή στην ομάδα δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τις σκέψεις, τις αγωνίες και τους φόβους τους.

Το σεμινάριο αυτό έχει διάρκεια 2 μήνες, πραγματοποιούνται δίωρες συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα και προϋποθέτει τη συμμετοχή 25 γονιών.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.