Ευρύτερη Κοινότητα

Η πρόληψη είναι ένα πεδίο δράσης που δεν αφορά μόνο μία ομάδα ειδικών, αλλά όλων των κοινωνικών ομάδων, φορέων, υπηρεσιών υγείας κ.α. που έρχονται σε επαφή με νεαρά άτομα. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός στη διάχυση των αρχών και των μηνυμάτων της πρόληψης, καθώς και στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Με βάση τα παραπάνω, το Κέντρο Πρόληψης σχεδιάζει και πραγματοποιεί συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές δράσεις στις εξής ομάδες:

Επαγγελματίες υγείας
ΜΜΕ
Ιερείς, Κατηχητές
Αστυνομία
Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτιστικοί, αθλητικοί σύλλογοι κ.α.
Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας
Χαμόγελο του Παιδιού
Δομές φύλαξης προσφύγων

Επίσης, οργανώνει ανοικτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, καμπάνιες ενημέρωσης και συμμετέχει σε ημερίδες-ανοικτές ομιλίες στην ευρύτερης κοινότητας του νομού Ευβοίας.