Επιστημονικό Προσωπικό

Φραντζέσκα Αττινά-Ακριώτη

Ψυχολόγος


Ελένη Ευθυμιάδου

Κοινωνιολόγος


Μαρία Κίσσα

Ψυχολόγος


Χρήστος Τρίκκας

Γραμματειακή Υποστήριξη