ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ “ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ” ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
20 Ιουλίου, 2023
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
12 Οκτωβρίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του 4ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Φραντζεσκίδου και του διευθυντή του 9ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Γεράση, υλοποίησε βιωματικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα. Η παρέμβαση είχε σαν θέμα:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος του τρίωρου βιωματικού σεμιναρίου, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο περιλάμβανε ένα μέρος με βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη και επεξεργασία των παραγόντων που διευκολύνουν και δυσχεραίνουν την επικοινωνία μας με τους άλλους και ένα θεωρητικό μέρος με παρουσίαση της τεχνικής της ενεργητικής ακρόασης, ως πρόταση αποτελεσματικής μεθόδου επικοινωνίας.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές και στοχευμένες παρατηρήσεις και απόψεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Υπήρξαν αρκετοί προβληματισμοί για την εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης με τους μαθητές και ζητήθηκαν κατευθύνσεις για την πιο αποτελεσματική προσέγγιση των μαθητών στην τάξη.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί από τι 4ο και 20 εκπαιδευτικοί από το 9ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας. Συντονίστρια των ομάδων ήταν, από το κέντρο πρόληψης , η Μαρία Κίσσα.