ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21 Νοεμβρίου, 2023
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
24 Νοεμβρίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του 5ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Δημήτρη Δροσάτου, υλοποίησε δίωρο βιωματικό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς τους συγκεκριμένου σχολείου, στις 17 Νοεμβρίου 2023. Η παρέμβαση είχε σαν θέμα:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος της παρέμβασης, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο περιλάμβανε βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη και επεξεργασία των παραγόντων που διευκολύνουν και δυσχεραίνουν την επικοινωνία μας με τους άλλους και πως η επικοινωνία μας επηρεάζει τις σχέσεις με τους άλλους. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική της ενεργητικής ακρόασης, ως πρόταση αποτελεσματικής μεθόδου επικοινωνίας και δόθηκε έμφαση σε πρακτικούς και συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης δύσκολών συμπεριφορών των μαθητών μέσα από την αξιοποίησή της.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές και στοχευμένες παρατηρήσεις και απόψεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Υπήρξαν αρκετοί προβληματισμοί για την εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης με τους μαθητές και ζητήθηκαν κατευθύνσεις για την πιο αποτελεσματική προσέγγιση των μαθητών στην τάξη αλλά και συνέχεια της εκπαίδευσης με μια δεύτερη συνάντηση.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 22 εκπαιδευτικοί από το 5ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας. Συντονίστρια των ομάδων ήταν, από το Κέντρο Πρόληψης , η Μαρία Κίσσα.