ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Βιωματικό εργαστήριο σε καθηγητές «Ενισχύοντας τους προστατευτικούς παράγοντες για την πρόληψη επιθετικών συμπεριφορών στο σχολείο»
19 Ιανουαρίου, 2023
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ 22Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
14 Φεβρουαρίου, 2023

Μετά από αίτημα της εκπαιδευτικού κ. Χρυσούλας Παπαδοπούλου, υπεύθυνης για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων στο 4ο λύκειο Χαλκίδας και σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου κ. Κακαβά, πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο δύο συναντήσεων, στις 24 Ιανουαρίου και στις 24 Απριλίου 2023, ώρες 13:00-15:00, σε αίθουσα του 4ουλυκείου Χαλκίδας. Το θέμα αφορούσε τη διαχείριση των επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ καθηγητή-μαθητή στην τάξη και γενικότερα στο σχολικό πλαίσιο. Συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμούς, ανάγκες και ρεαλιστικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση και οριοθέτηση των μαθητών του σχολείου τους. Στη συνάντηση δόθηκε ευκαιρία να συζητηθούν τρόποι προσέγγισης των μαθητών που ενισχύουν το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο και ενίσχυσης της αυτοαξίας τους, ενώ, παράλληλα διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει τα δύσκολα συναισθήματα και καταστάσεις της εφηβικής ηλικίας μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης.