ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Βιωματικό εργαστήριο σε καθηγητές «Ενισχύοντας τους προστατευτικούς παράγοντες για την πρόληψη επιθετικών συμπεριφορών στο σχολείο»
19 Ιανουαρίου, 2023

Μετά από αίτημα της εκπαιδευτικού κ. Χρυσούλας Παπαδοπούλου, υπεύθυνης για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων στο 4ο λύκειο Χαλκίδας και σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου κ. Κακαβά, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση, στις 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 13:00-15:00, σε αίθουσα του 4ου λυκείου Χαλκίδας. Το θέμα αφορούσε τη διαχείριση των επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ καθηγητή-μαθητή στην τάξη και γενικότερα στο σχολικό πλαίσιο. Συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμούς, ανάγκες και ρεαλιστικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση και οριοθέτηση των μαθητών του σχολείου τους. Στη συνάντηση δόθηκε ευκαιρία να συζητηθούν τρόποι προσέγγισης των μαθητών που ενισχύουν το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο και ενίσχυσης της αυτοαξίας τους, ενώ, παράλληλα διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει τα δύσκολα συναισθήματα και καταστάσεις της εφηβικής ηλικίας μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης. Τέλος, εκφράστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν οι επιμορφωτικές συναντήσεις με ανάλογο θέμα και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από όμορα σχολεία.