ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ 22Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
14 Φεβρουαρίου, 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23 Φεβρουαρίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Εύβοιας μετά από αίτημα της εκπαιδευτικού κ. Ελένης Παλαιολόγου και σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του γυμνασίου Δροσιάς, πραγματοποίησε δίωρη επιμορφωτική δράση σε 12 εκπαιδευτικούς του γυμνασίου, στις 14 Φεβρουαρίου 2023, στο χώρο του σχολείου.
Η συνάντηση είχε στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τον μαθητή στην τάξη και εκπαίδευσης σε δεξιότητες που ενισχύουν την παιδαγωγική σχέση και ενδυναμώνουν τον ρόλο του. Τονίστηκε η σημασία ανάδειξης των επικοινωνιακών σχέσεων στο σχολείο στην αποτροπή εκδήλωσης συμπεριφορών εκφοβισμού. Δόθηκε, τέλος, η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν προβληματισμούς σχετικά με συγκεκριμένες συμπεριφορές μαθητών και συζητήθηκαν τρόποι διαχείρισης που ευνοούν την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και ασφάλειας στο σχολικό πλαίσιο.