ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
30 Ιανουαρίου, 2024
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 Φεβρουαρίου, 2024

Μετά από αίτημα της εκπαιδευτικού κ. Μαίρης Κουρκουζέλη, υπεύθυνης για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων στο γυμνάσιο Αρτάκης και σε συνεννόηση με τη διευθύντρια κ. Βασιλική Αθανασιάδη, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση για τους καθηγητές, στις 12 Ιανουαρίου 2024, σε χώρο του γυμνασίου. Το θέμα αφορούσε τη διαχείριση των επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ καθηγητή-μαθητή στην τάξη και γενικότερα στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την αντιμετώπιση επιθετικών και παραβατικών συμπεριφορών. Συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμούς, ανάγκες και ρεαλιστικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση και οριοθέτηση των μαθητών του σχολείου τους. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους προσέγγισης των δύσκολων μαθητών που ενισχύουν το αίσθημα της αποδοχής και της ενθάρρυνσής τους, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν και να κατευναστούν προκλητικές συμπεριφορές.