ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
14 Μαρτίου, 2023
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5 Απριλίου, 2023

Κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του γυμνασίου κ. Βιολέττας Χασιώτου, πραγματοποιήθηκε ομιλία στους γονείς του γυμνασίου, στις 22 Μαρτίου 2023 και ώρες 17.00-19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα: «Βελτίωση της Επικοινωνίας με τους Εφήβους». Η ομιλία εστιάστηκε στο πώς η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού κατά τη διάρκεια της εφηβείας του.
Οι γονείς, επίσης, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζει το Κέντρο Πρόληψης και αφορούν γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά-νέους και γενικότερα για τη φιλοσοφία της πρόληψης και τα περιστατικά που δέχεται το Κέντρο. Κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης και, συγκεκριμένα, των τρόπων και των κατευθύνσεων που μπορούν να προάγουν την επικοινωνία μεταξύ γονέων και εφήβων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα και να εκφράσουν προβληματισμούς.
Συμμετείχαν 20 γονείς, εκ των οποίων 5 ήταν εκπαιδευτικοί, κάποιοι από τους οποίους έχουν παρακολουθήσει και άλλες επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο φιλόξενο χώρο του 6ου γυμνασίου Χαλκίδας έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δράσεις του Κέντρου Πρόληψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.