ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
7 Απριλίου, 2023
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ»
28 Απριλίου, 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2023 και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου γυμνασίου Χαλκίδας με θέμα: «Βελτίωση της Επικοινωνίας με τους Εφήβους». Το αίτημα προήλθε από εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, συγκεκριμένα την κ. Χρύσα Δεληγιάννη και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του διευθυντή του 4ου λυκείου Χαλκίδας κ. Χρήστου Κακαβά και του διευθυντή του 5ου γυμνασίου Χαλκίδας που παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου του.
Η ομιλία εστιάστηκε σε τρόπους ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εφήβων που μπορούν να λειτουργήσουν ως προστατευτικός παράγοντας στην αναπτυξιακή πορεία του νέου κατά τη διάρκεια της εφηβείας του και στην αποφυγή εκδήλωσης βλαπτικών συμπεριφορών. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας οικογένειας και σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο ενός κλίματος αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης. Οι γονείς, επίσης, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζει το Κέντρο Πρόληψης και αφορούν γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά-νέους και γενικότερα για τη φιλοσοφία της πρόληψης και τα περιστατικά που δέχεται το Κέντρο. Κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης και, συγκεκριμένα, των τρόπων και των κατευθύνσεων που μπορούν να προάγουν την επικοινωνία μεταξύ γονέων και εφήβων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα και να εκφράσουν προβληματισμούς.
Συμμετείχαν 25 γονείς, εκ των οποίων 4 ήταν εκπαιδευτικοί, κάποιοι από τους οποίους έχουν παρακολουθήσει και άλλες επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο βραχέων παρεμβάσεων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που υλοποιούνται από το Κέντρο Πρόληψης τη σχολική χρονιά 2022-2023 στο συγκεκριμένο σχολείο.