ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
7 Μαρτίου, 2023
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
14 Μαρτίου, 2023

Κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή κ. Καραγιάννη και σε συνεννόηση με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, πραγματοποιήθηκε ομιλία στους γονείς των παιδιών του δημοτικού, στις 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00, σε αίθουσα του σχολείου με θέμα: «Βελτιώνουμε την Επικοινωνία στην Οικογένεια. Ενδυναμώνουμε τις σχέσεις με τα παιδιά». Η ομιλία εστιάστηκε στο πώς η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού από την νηπιακή ηλικία έως και την εφηβεία του.
Οι γονείς, επίσης, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζει το Κέντρο Πρόληψης και αφορούν γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά-νέους και γενικότερα για τη φιλοσοφία της πρόληψης και τα περιστατικά που δέχεται το Κέντρο. Κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης και, συγκεκριμένα, των τρόπων και των κατευθύνσεων που μπορούν να προάγουν την επικοινωνία στο οικογενειακό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα και να εκφράσουν προβληματισμούς.
Συμμετείχαν 30 γονείς, εκ των οποίων 7 ήταν εκπαιδευτικοί, κάποιοι από τους οποίους έχουν παρακολουθήσει και άλλες επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου.