ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5 Φεβρουαρίου, 2024
ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & 11ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
6 Φεβρουαρίου, 2024

Κατόπιν αιτήματος της νηπιαγωγού κ. Ειρήνης Ψυχίδου πραγματοποιήθηκε ομιλία στους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου, στις 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17.30, σε αίθουσα του σχολείου με θέμα: «Βελτιώνοντας τη σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά μας στο σπίτι». Η ομιλία εστιάστηκε στο πώς συγκεκριμένοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών-νηπίων μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού από την νηπιακή ηλικία έως και την εφηβεία του και να βελτιώσουν την καθημερινή σχέση τους.
Οι γονείς, επίσης, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζει το Κέντρο Πρόληψης και αφορούν γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά-νέους και γενικότερα για τη φιλοσοφία της πρόληψης. Κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης και, συγκεκριμένα, των τρόπων και των κατευθύνσεων που μπορούν να προάγουν την επικοινωνία στο οικογενειακό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα για καταστάσεις που τους ανησυχούν στο πλαίσιο της σχέσης και της καθημερινότητας στο σπίτι με τα παιδιά τους.
Συμμετείχαν 30 γονείς, εκ των οποίων 3 ήταν νηπιαγωγοί, κάποιες από τις οποίες έχουν παρακολουθήσει και άλλες επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου.