ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Σ.Α.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
23 Μαΐου, 2024
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
30 Μαΐου, 2024

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ευβοίας σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών, κ. Άρτεμη Καραγιάννη, πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση στους εκπαιδευόμενους της δομής πάνω στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 2 ομάδες και πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις των 20 ατόμων συνολικά. Η εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κέντρου στις 8 και 9 Απριλίου 2024 και στις 27 Μαΐου 2024 και αφορούσε αρχικά τη γνωριμία με το Κέντρο Πρόληψης, τους στόχους, τις δράσεις του και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Το δεύτερο μέρος επικεντρωνόταν στις εξαρτητικές συμπεριφορές, στις μορφές της εξάρτησης και στο προφίλ του εξαρτημένου ατόμου. Τέλος, έγινε αναφορά γενικά στις εξαρτησιογόνες ουσίες και στις συνέπειες χρήσης τους. Πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου που συμπλήρωναν σε ζευγάρια και ακολουθούσε συζήτηση. Οι εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο της παρέμβασης.
Επρόκειτο για μία παρέμβαση που δεύτερη φορά υλοποιούνταν από το Κέντρο Πρόληψης Ευβοίας και το συμπέρασμα που αποκόμισαν τα στελέχη είναι η χρησιμότητα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης και άλλων ομάδων της κοινότητας και του χώρου της υγείας ευρύτερα που δεν εμπλέκονται με τη σχολική κοινότητα.