ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 Ιανουαρίου, 2019
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
30 Ιανουαρίου, 2019

Κατόπιν πρότασης που υποβάλαμε στην υπεύθυνη του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών, κ. Άρτεμη Καραγιάννη, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της δομής τους πάνω στην πρόληψη, δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εκπαιδευόμενων και θα πραγματοποιηθούν 2 δίωρες εκπαιδεύσεις σε κάθε ομάδα, το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2019. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου και θα αφορά τη γνωριμία με το Κέντρο Πρόληψης, τους στόχους, τις δράσεις του και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Το δεύτερο μέρος της θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, την έννοια της εξάρτησης και τις συνέπειες χρήσης. Και τέλος, θα γίνει αναφορά και συζήτηση για το προφίλ του χρήστη ουσιών, τους τρόπους διαχείρισης και τις δυνατότητες θεραπείας του.

Πρόκειται για μία παρέμβαση που υλοποίησαν για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος τα στελέχη του Κέντρου Μαρία Κίσσα και Ελένη Ευθυμιάδου και το συμπέρασμα που αποκόμισαν είναι η χρησιμότητα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης και άλλων ομάδων της κοινότητας και του χώρου της υγείας ευρύτερα.