ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΚΑΙ 22ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ: «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27 Μαΐου, 2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27 Μαΐου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας υλοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 9ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας σε ομάδα εκπαιδευτικών από το 9ο και 22ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας, στις 17 Μαΐου 2022 με θέμα:
«Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητές στη σχολική κοινότητα, εφαρμόζοντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και βιωματικής μάθησης».
Το σεμινάριο είχε σαν στόχο την εκπαίδευση των δασκάλων πάνω σε υλικό Αγωγής Υγείας, το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας και περιλάμβανε βιωματικές δραστηριότητες για μαθητές πάνω στα θέματα της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, της αυτοεκτίμησης και της ανάδειξης και αξιοποίησης αποθεμάτων και ικανοτήτων. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης πραγματοποιήθηκε θεωρητική παρουσίαση του υλικού αλλά και βιωματική προσέγγιση κάποιων δραστηριοτήτων. Επίσης, η παρουσίαση πλαισιώθηκε από εισήγηση πάνω στην τεχνική της ενεργητικής ακρόασης και τις δεξιότητες του συντονιστή ενός προγράμματος.
Συμμετείχαν συνολικά 16 δάσκαλοι. Το σεμινάριο ανέλαβε από το Κέντρο Πρόληψης η Μαρία Κίσσα.