ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP
27 Ιουλίου, 2022
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27 Οκτωβρίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας, σε συνεργασία με το δημοτικό σχολείο Διρφύων (Πάλιουρα), υλοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε ομάδα δασκάλων και νηπιαγωγών, στις 19 Οκτωβρίου 2022, στο χώρο του σχολείου.
Θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική κοινότητα, εφαρμόζοντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και βιωματικής μάθησης».
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είχε σαν στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στην διαμόρφωση ενός κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και βελτίωσης των σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιήθηκε βιωματική εκπαίδευση των δασκάλων και των νηπιαγωγών σε μια σύνθεση προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στους μαθητές τους στην τάξη. Μέσα από αυτές τις ασκήσεις βιωματικής μάθησης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον, που δρουν προστατευτικά ως προς την ψυχοσυναισθηματική τους υγεία και ενισχύουν τη σύνδεση της ομάδας τους. Επίσης, έγινε μια σύντομη παρουσίαση της τεχνικής της ενεργητικής ακρόασης ως μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής τεχνικής επικοινωνίας.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 δάσκαλοι από τα δημοτικά σχολεία Διρφύων, Πισσώνα, Πούρνου, Μακρυκάπας, Νεροτριβιάς, Τριάδας, Στροπώνων, Μετοχίου και Άνω Στενής και 5 νηπιαγωγοί από τα νηπιαγωγεία Πισσώνα, Μακρυκάπας, Μίστρου, Στενής και Καθενών. Την εκπαίδευση ανέλαβε από το Κέντρο Πρόληψης η Μαρία Κίσσα.