ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
8 Απριλίου, 2022
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
13 Απριλίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, σε συνέχεια της συνεργασίας του με τη Διευθύντρια του 1ου δημοτικού σχολείου Ν. Αρτάκης, υλοποίησε μια δεύτερη συνάντηση σε μια ομάδα 8 δασκάλων του συγκεκριμένου σχολείου, στις 7 Απριλίου 2022 με θέμα:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου, το οποίο αποτέλεσε συμπληρωματική παρέμβαση στο βιωματικό εργαστήριο που είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο περιλάμβανε ένα μέρος με βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη και επεξεργασία των παραγόντων που διευκολύνουν και δυσχεραίνουν την επικοινωνία μας με τους άλλους και ένα θεωρητικό μέρος με παρουσίαση της τεχνικής της ενεργητικής ακρόασης, ως πρόταση αποτελεσματικής μεθόδου επικοινωνίας.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές και στοχευμένες παρατηρήσεις και απόψεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Υπήρξαν αρκετοί προβληματισμοί για την εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης με τους μαθητές και ζητήθηκαν κατευθύνσεις για την προσέγγιση δύσκολων μαθητών στην τάξη. Επίσης, αναδείχτηκε από όλους η ανάγκη για πιο συστηματική υποστήριξη πάνω στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το κέντρο πρόληψης η Μαρία Κίσσα.