ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 Νοεμβρίου, 2023
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ» ΤΟΥ ΣΤΟ 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 Νοεμβρίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του 1ου δημοτικού σχολείου Ν. Αρτάκης, κ. Ευαγγελίας Μαυρογένη, υλοποίησε 5ωρο βιωματικό σεμινάριο, δυο συναντήσεων σε μια ομάδα 16 δασκάλων, στις 6 και 13 Νοεμβρίου 2023 με θέμα: «Αξιοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης τάξης για την ενίσχυση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος»
Στόχος του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που ενδυναμώνουν και αντίστοιχα αποδυναμώνουν την ασφάλεια σε ένα σχολείο και πως η τελευταία συνδέεται με την πρόληψη των επιθετικών και παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι δάσκαλοι προσκλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα δικά τους ατομικά και συλλογικά αποθέματα και δεξιότητες επικοινωνίας που βοηθούν στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στη σχολική τους κοινότητα και να σκεφτούν πως η βελτίωση της επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο οδηγεί σε πιο ουσιαστικές και αποδοτικές σχέσεις. Η παρέμβαση πλαισιώθηκε και από μια θεωρητική εισήγηση της τεχνικής της ενεργητικής ακρόασης και της εφαρμογής της στο σχολείο.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς για τους τρόπους καλύτερης προσέγγισης των μαθητών στην τάξης και αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών και περιστατικών που συναντούν όλο και πιο συχνά στο παιδαγωγικό τους έργο.
Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας και της επικοινωνίας. Επίσης, αναδείχτηκε έντονα η ανάγκη για πιο συστηματική υποστήριξη πάνω στον εκπαιδευτικό τους ρόλο και συγκεκριμένες πρακτικές συμβουλές στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών.
Συντονίστρια της ομάδας ήταν η Μαρία Κίσσα.