ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 Μαρτίου, 2023
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
7 Απριλίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος της εκπαιδευτικού του 19ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Παναγιώτας Ξυνογαλά, υλοποίησε 3ωρο βιωματικό σεμινάριο σε μια ομάδα 13 δασκάλων του συγκεκριμένου σχολείου, στις 30 Μαρτίου 2023 με θέμα:
«Αναδεικνύοντας δεξιότητες επικοινωνίας για την καλύτερη προσέγγιση του μαθητή στην τάξη»
Στόχος του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ανάδειξη και αξιοποίηση των ατομικών και συλλογικών αποθεμάτων στη σχολική τους κοινότητα. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς για τους τρόπους καλύτερης προσέγγισης των μαθητών στην τάξη ανάλογα και με τα διαφορετικά μαθητικά προφίλ, όπως αυτά εμφανίζονται συνήθως στο σχολείο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέθηκε με το αντίστοιχο περσινό εκπαιδευτικό σεμινάριο που είχε πραγματοποιηθεί στην ομάδα των δασκάλων του 19ου δημοτικού πάνω στην «Ενεργητική Ακρόαση» και είχε μια μορφή συνέχειας και ανατροφοδότησης στην εκπαίδευσή τους.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Επίσης, αναδείχτηκε έντονα η ανάγκη για πιο συστηματική υποστήριξη πάνω στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το Κέντρο Πρόληψης η Μαρία Κίσσα.