ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

“Ομαδομαζέματα-Θαλασσομαντέματα”στο 25ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας
25 Μαΐου, 2022
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΚΑΙ 22ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ: «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»
27 Μαΐου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του 14ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Ηλία Καραμπά, υλοποίησε βιωματικό σεμινάριο σε μια ομάδα 7 δασκάλων του συγκεκριμένου σχολείου, στις 17 Μαΐου 2022 με θέμα:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος του εκπαιδευτικού βιωματικού σεμιναρίου, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο περιλάμβανε ένα μέρος με βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη και επεξεργασία των παραγόντων που διευκολύνουν και δυσχεραίνουν την επικοινωνία μας με τους άλλους και ένα θεωρητικό μέρος με παρουσίαση της τεχνικής της ενεργητικής ακρόασης, ως πρόταση αποτελεσματικής μεθόδου επικοινωνίας.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές παρατηρήσεις, απόψεις και προβληματισμοί πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Επίσης, αναδείχτηκε από όλους η ανάγκη για πιο συστηματική υποστήριξη πάνω στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το κέντρο πρόληψης η Μαρία Κίσσα.