Δικτύωση Συνεργασίες

Το Κέντρο Πρόληψης Ευβοίας δίνει έμφαση στη συνεργασία και δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και φορείς που υπάρχουν στο νομό. Στόχος είναι η από κοινού υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης, οργάνωσης εκδηλώσεων και ημερίδων ή η παραπομπή περιστατικών που προσέρχονται στο Κέντρο στο ανάλογο πλαίσιο.

Τέτοιες δομές είναι

Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης Χαλκίδας, ΟΚΑΝΑ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας

Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων

Ερυθρός Σταυρός Χαλκίδα

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Χαμόγελο του Παιδιού Χαλκίδας