ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27 Οκτωβρίου, 2022
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
8 Νοεμβρίου, 2022

Το αίτημα για την παρέμβαση στο γυμνάσιο Βασιλικού προήλθε από την εκπαιδευτικό Γεωργία Δημαρά, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των επιμορφωτικών δράσεων στο σχολείο. Μετά από συνεννόηση μαζί της πραγματοποιήθηκαν 4 βραχείες παρεμβάσεις, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών η καθεμία, σε 4 τμήματα της α΄ γυμνασίου, την 1η Νοεμβρίου 2022. Η θεματική των βιωματικών δράσεων αφορούσε την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο και διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ των συνομηλίκων.
Συμμετείχαν συνολικά 75 μαθητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά λεκτικής, σωματικής βίας και διαδικτυακού εκφοβισμού και πρότειναν τρόπους διαχείρισης αυτών των συμπεριφορών, καθώς και τρόπους βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με βιωματικό τρόπο με την παρουσία εκπαιδευτικών του σχολείου.