ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
26 Μαρτίου, 2024
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ¨Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ 4¨ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
29 Μαρτίου, 2024

Η δράση στο γυμνάσιο Αλιβερίου πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της καθηγήτριας κ. Έφης Κοντογιάννη, στις 27 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Ήταν μία δίωρη δράση, ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα και είχε στόχο αρχικά τη γνωριμία των μαθητών με μία δομή που απευθύνεται σε εφήβους για υποστήριξή τους σε θέματα που τους απασχολούν. Βασικός, ωστόσο, στόχος ήταν να αναδειχτούν οι παράγοντες εκείνοι που λειτουργούν προστατευτικά ενάντια στις εξαρτητικές συμπεριφορές. Μετά την προβολή του βίντεο-σποτ με τίτλο «Σπάσε το τρίγωνο της εξάρτησης» -που έχει σχεδιαστεί από φοιτητές του Πανεπιστημίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου- οι 55 μαθητές που συμμετείχαν από τα τμήματα Γ2 και Γ4 προσπάθησαν να αποτυπώσουν βιωματικά αυτούς τους παράγοντες φτιάχνοντας το δικό τους «τρίγωνο εξάρτησης».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση στηρίχθηκε στη θεωρητική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η εξάρτηση συνίσταται στη συνάντηση ενός ατόμου με μια ουσία σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Σχηματικά, αυτός ο ορισμός αποτυπώνεται μ’ ένα τρίγωνο, που οι 3 κορυφές του αποτελούν τους 3 παράγοντες της εξάρτησης (άτομο, ουσία, περιβάλλον). Συνεπώς, η αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης αφορά και στις τρεις παραμέτρους:
α)τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των ουσιών και της επιτρεπτικότητας των εξαρτητικών συμπεριφορών,
β)την καλλιέργεια των ατομικών παραγόντων που ενισχύουν την προσωπικότητα (προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, π.χ. αυτοεκτίμηση, ενθάρρυνση, επικοινωνία…)
γ)την ενίσχυση των περιβαλλοντικών παραγόντων και την παράλληλη μείωση των παραγόντων κινδύνου του περιβάλλοντος-οικογενειακού, σχολικού, φιλικού, επαγγελματικού, ευρύτερα κοινωνικού.
Την δράση παρακολούθησαν η διευθύντρια του σχολείου κ. Αικατερίνη Καραμάνου και κάποιοι εκπαιδευτικοί.