Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση των βιωματικών τεχνικών στην πρόληψη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών»

Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση των βιωματικών τεχνικών στην πρόληψη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών»
11 Δεκεμβρίου, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
29 Ιανουαρίου, 2020

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία του Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κ. Νεκτάριο Καντανολέων, διοργάνωσαν και υλοποίησαν τον β΄κύκλο του βιωματικού σεμιναρίου σε εκπαιδευτικούς με θέμα: «Αξιοποίηση των βιωματικών τεχνικών στην πρόληψη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών», την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 17.00 -20.00, στο χώρο του 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας.

Το σεμινάριο είχε στόχο να αποτελέσει οδηγό για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις πρόληψης – βραχείες ή πιο συστηματικές – των συνεπειών από τη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Στο β΄κύκλο δόθηκε έμφαση στις βιωματικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε νέους ηλικίας 10-15 ετών, με στόχο τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών και την καλλιέργεια αξιών και κανόνων που οδηγούν σε ορθή διαδικτυακή χρήση και επικοινωνία και αποτρέπουν το φαινόμενο του εκφοβισμού.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε βιωματικές ασκήσεις  που θα μπορέσουν στη συνέχεια να υλοποιήσουν στην τάξη τους και να συζητήσουν προτάσεις και δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν προστατευτικούς παράγοντες της επίδρασης του διαδικτύου στο σχολικό πλαίσιο και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

Συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί από 5 γυμνάσια και 3 ΕΠΑΛ της Εύβοιας. Το συντονισμό και την εκπαίδευση της ομάδας ανέλαβε η Ελένη Ευθυμιάδου.