ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 Απριλίου, 2022
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
8 Απριλίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, υλοποίησε τον δεύτερο κύκλο του βιωματικού σεμιναρίου σε ομάδα δασκάλων από δημοτικά σχολεία του νομού, στις 5 και 7 Απριλίου 2022 με θέμα:
«Δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης με τον μαθητή στην τάξη μέσα από τεχνικές ενεργητικής μάθησης».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής ακρόασης και την ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή-συντονιστή σε προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων των παιδιών. Κατά τη διάρκεια των δυο τρίωρων βιωματικών συναντήσεων οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών και βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τους.
Συμμετείχαν συνολικά 12 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του σεμιναρίου, εμπλούτισαν τη διαδικασία με γόνιμες ιδέες, τοποθετήσεις αλλά και προβληματισμούς και μετέφεραν στις ομάδες τους την πολύ σημαντική εμπειρία τους από τη σχολική τάξη και την αγάπη για το επάγγελμά τους. Επίσης, εκφράστηκε έντονα η ανάγκη των συμμετεχόντων για συστηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση πάνω στον ρόλο τους μέσα από βιωματικές παρεμβάσεις.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το κέντρο πρόληψης η Μαρία Κίσσα.