ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
28 Φεβρουαρίου, 2022
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2 Μαρτίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του 3ου γυμνασίου Χαλκίδας, κ. Δέσποινα Παπά, πραγματοποίησε βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάδειξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για μία καλύτερη προσέγγιση του μαθητή στο σχολείο και στην τάξη χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις, στις 15 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2022 και ώρες 13:30 έως 16:30, στο 3ο γυμνάσιο Χαλκίδας και πήραν μέρος σ’ αυτό 15 καθηγητές.
Στο σεμινάριο έγινε αναφορά στις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και στους τρόπους επικοινωνίας που προάγουν ή, αντίθετα, δυσχεραίνουν την επικοινωνιακή σχέση ενηλίκων-ανηλίκων, εκπαιδευτικών-μαθητών. Έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν και να επεξεργαστούν με βιωματικό τρόπο σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα παιδαγωγικής προσέγγισης των εφήβων μαθητών και βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τους. Τέλος, προτάθηκαν βιωματικές τεχνικές που διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει τους μαθητές καλύτερα μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης που του επιτρέπει να διαχειριστεί τα δύσκολα συναισθήματα και τις καταστάσεις της εφηβικής ηλικίας.