ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2 Δεκεμβρίου, 2021
ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
15 Δεκεμβρίου, 2021

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, υλοποίησε βιωματικό σεμινάριο σε ομάδα δασκάλων από δημοτικά σχολεία του νομού, στις 1 και 8 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα:
«Δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης με τον μαθητή στην τάξη μέσα από τεχνικές ενεργητικής μάθησης».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής ακρόασης και την ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή-συντονιστή σε προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων των παιδιών. Κατά τη διάρκεια των δυο τρίωρων βιωματικών συναντήσεων οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών και βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τους.
Συμμετείχαν συνολικά 14 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του σεμιναρίου, εμπλούτισαν τη διαδικασία με γόνιμες ιδέες, τοποθετήσεις αλλά και προβληματισμούς και μετέφεραν στις ομάδες τους την πολύ σημαντική εμπειρία τους από τη σχολική τάξη και την αγάπη για το επάγγελμά τους.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το κέντρο πρόληψης η Μαρία Κίσσα.