ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου, 2022
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2 Μαρτίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του 1ου δημοτικού σχολείου Ν. Αρτάκης, υλοποίησε βιωματικό σεμινάριο ενδυνάμωσης σε ομάδα δασκάλων του συγκεκριμένου σχολείου, στις 25 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα:
«Αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα αποθέματα, τις ικανότητες και τις αξίες του εκπαιδευτικού στο σχολικό πλαίσιο».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνάμεων και των αξιών που ο καθένας μεταφέρει ως μέλος της σχολικής κοινότητας, δημιουργώντας μια συλλογική οντότητα που συνδιαμορφώνεται και εξελίσσεται. Οι βιωματικές ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, είχαν σαν επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και σύνδεσης, προϋποθέσεις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αλλά και της προσωπικής τους εξέλιξης και ψυχικής ενδυνάμωσης.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της τρίωρης βιωματικής συνάντησης οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών και βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τους.
Συμμετείχαν συνολικά 9 εκπαιδευτικοί, ανάμεσα τους και η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Ν. Αρτάκης και ο Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Ν. Αρτάκης, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του σεμιναρίου, εμπλούτισαν τη διαδικασία με γόνιμες ιδέες, τοποθετήσεις αλλά και προβληματισμούς και μετέφεραν στην ομάδα τους την πολύ σημαντική εμπειρία τους από τη σχολική τάξη και την αγάπη για το επάγγελμά τους. Στο τέλος της παρέμβασης, υπήρξε η πρόταση από την ομάδα για μια ακόμη βιωματική συνάντηση πάνω στο θέμα της επικοινωνίας και την εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το κέντρο πρόληψης η Μαρία Κίσσα.