ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 18ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
17 Μαρτίου, 2022
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
30 Μαρτίου, 2022

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευβοίας, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του 18ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Κορέλη Κυριακή, υλοποίησε βιωματικό σεμινάριο ενδυνάμωσης σε ομάδα 16 δασκάλων του συγκεκριμένου σχολείου, στις 22 Μαρτίου 2022 με θέμα:
«Ενισχύουμε τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τα αποθέματα του εκπαιδευτικού, μέσα από τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνάμεων και των αξιών που ο καθένας μεταφέρει ως μέλος της σχολικής κοινότητας, δημιουργώντας μια συλλογική οντότητα που συνδιαμορφώνεται και εξελίσσεται. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας, ως βασικός πυλώνας της δημιουργίας ποιοτικών σχέσεων και κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης και στους παράγοντες που την διευκολύνουν αλλά και τη δυσχεραίνουν. Οι βιωματικές ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, είχαν σαν επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και σύνδεσης, προϋποθέσεις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, της σύνδεσης με τους μαθητές αλλά και της προσωπικής τους εξέλιξης και ανάπτυξης.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της τρίωρης βιωματικής συνάντησης οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν σκέψεις και προβληματισμούς σε θέματα παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών και βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τους.
Το σεμινάριο ανέλαβε από το Κέντρο Πρόληψης η Μαρία Κίσσα.