ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ «ΟΜΑΔΟΜΑΖΕΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΝΤΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
22 Μαρτίου, 2024
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
29 Μαρτίου, 2024

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του 21ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Έφης Βαρβάρου, υλοποίησε τρίωρο βιωματικό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου, στις 22 Μαρτίου 2024. Η παρέμβαση είχε σαν θέμα:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία μας στη σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης».
Στόχος της παρέμβασης, ήταν η καλλιέργεια και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το σεμινάριο περιλάμβανε βιωματικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη και επεξεργασία των συμπεριφορών και των στάσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική τάξη και μπορούν να διευκολύνουν ή αντίθετα να δυσχεράνουν το επικοινωνιακό κλίμα στη σχολική κοινότητα.
Οι 19 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ευχάριστα στη βιωματική διαδικασία και εξέφρασαν ουσιαστικές και στοχευμένες παρατηρήσεις και απόψεις πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τη δική τους εμπειρία μέσα στη σχολική τάξη, ανέδειξαν τόσο τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές όσο και τις αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ τους.
Συντονίστρια των ομάδων ήταν, από το Κέντρο Πρόληψης , η Μαρία Κίσσα.