ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23 Φεβρουαρίου, 2023
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
7 Μαρτίου, 2023

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Εύβοιας μετά από αίτημα της εκπαιδευτικού Αθηνάς Κασάπη πραγματοποίησε για πρώτη φορά στο μουσικό γυμνάσιο Χαλκίδας (περιοχή Καλοχωρίου) βιωματικό εργαστήριο με θέμα την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 11:00 έως 13:30, σε αίθουσα του γυμνασίου και πήραν μέρος σ’ αυτό 20 καθηγητές.
Στο εργαστήριο δόθηκε έμφαση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στους τρόπους ανάπτυξης κλίματος συνεργασίας στην τάξη, στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης των μαθητών απέναντι σε συμπεριφορές βίας στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ συνομηλίκων. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η καλλιέργεια του αισθήματος αυτοαξίας του εφήβου στην τάξη και στο σχολείο λειτουργεί προστατευτικά και αποτρεπτικά στην εκδήλωση φαινομένων ενδοσχολικής βίας.
Οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου-στην πλειοψηφία τους μουσικοί-έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το βιωματικό μέρος του εργαστηρίου και συμμετείχαν με συνέπεια και ενθουσιασμό. Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι αναδείχτηκε ο ρόλος της μουσικής παιδείας και της καλλιέργειας των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στην πρόληψη δύσκολων και βλαπτικών συμπεριφορών στο σχολείο.