ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
8 Φεβρουαρίου, 2024
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
15 Φεβρουαρίου, 2024

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού του 9ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Συρμούλας Καραγκούνη, υλοποίησε βιωματικό εργαστήριο σε γονείς, στις 12 Φεβρουαρίου 2024, στο χώρο του σχολείου.
Θέμα του εργαστήριου ήταν: «Συνομιλώντας με τους γονείς για τις ανάγκες των παιδιών. Αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του αρκετά καλού γονέα».
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να βοηθήσει τους γονείς, μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και να αναδείξει πως η ικανοποίηση αυτών των αναγκών συντελεί σε μια υγιή και χαρούμενη παιδική ηλικία και ενηλικίωση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προσεγγίστηκε η έννοια του «αρκετά καλού γονέα» και των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων του γονέα που καθιστούν εποικοδομητικό και ουσιαστικό τον γονεϊκό του ρόλο.
Στο σεμινάριο, το οποίο ανέλαβε η Μαρία Κίσσα, συμμετείχαν 10 γονείς, εκ των οποίων οι 8 ήταν και εκπαιδευτικοί του σχολείου.