ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
19 Μαρτίου, 2024
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΦΥΓΕΣ» ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21 Μαρτίου, 2024

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευβοίας, με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού του 16ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, κ. Παναγιώτας Μπαλατσού, υλοποίησε βιωματικό εργαστήριο σε γονείς, στις 13 Μαρτίου 2024, στο χώρο του σχολείου.
Θέμα του εργαστήριου ήταν: «Όρια και ανάπτυξη υπευθυνότητας στα παιδιά. Από τις συγκρούσεις στη συνεργασία».
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να βοηθήσει τους γονείς, μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τον σημαντικό ρόλο των ορίων στην υγιή διαπαιδαγώγηση και στην καλλιέργεια μιας αυτόνομης και υπεύθυνης προσωπικότητας στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι 15 γονείς, 12 από το δημοτικό και 3 από το όμορο νηπιαγωγείο, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς πάνω στις δυσκολίες της θέσπισης και τήρησης ορίων και κανόνων στα παιδιά και στις συγκρούσεις που επιφέρει η διαδικασία της πειθαρχίας στην οικογένεια. Επίσης, παρουσιάστηκαν προτάσεις βοηθητικών τρόπων οριοθέτησης της παιδικής συμπεριφοράς και καλές πρακτικές για την καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον.
Οι γονείς συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρέμβαση, κατέθεσαν ελεύθερα τις προσωπικές τους εμπειρίες πάνω στο θέμα της οριοθέτησης και της υπεύθυνής συμπεριφοράς των παιδιών και έδειξαν να απολαμβάνουν τη βιωματική διαδικασία.
Το σεμινάριο, το οποίο είχε διάρκεια 3 ωρών, ανέλαβε η Μαρία Κίσσα.