Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ευβοίας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 1998. Ιδρύθηκε ύστερα από εξαγγελία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Λειτουργεί με την μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτείται κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας, με την επιστημονική και οικονομική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ.

Με τον όρο Πρωτογενή Πρόληψη εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε ώστε να μην εγκατασταθεί μία εξαρτητική ή δυσλειτουργική συμπεριφορά.

Οι νέες προσεγγίσεις της πρόληψης αναφέρονται σε ότι μπορεί να γίνει σε ένα καθημερινό πλαίσιο ζωής. Ξεπερνά τα όρια της παθητικής ενημέρωσης και του εκφοβισμού αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας στάσης ζωής χωρίς εξαρτήσεις που σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει το Κέντρο Πρόληψης με τις παρεμβάσεις και τα προγράμματα που εφαρμόζει και για αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις σπουδαιότερες ομάδες στόχους που επιδρούν καταλυτικά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, δηλ. τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα